Privacy beleid

Met Hart en smart levensliederenkoor.

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten Met Hart en smart levensliederenkoor (hierna genaamd Met Hart en Smart) De Joncheerelaan 3-19, 7441 HA Nijverdal.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Met Hart en smart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Met Hart en Smart, en/of omdat u graag een optreden verzorgd wil hebben door Met Hart en Smart.

Bij Met Hart en Smart kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt
Voor onze leden vragen wij naar onderstaande gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • De datum waarop u lid geworden bent
 • Uw bankrekeningnummer

Voor onze opdrachtgevers vragen wij naar onderstaande gegevens:

 • Uw naam
 • Uw adresgegevens
 • Uw woonplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Een naam van de contactpersoon

Waarom Met Hart en Smart deze gegevens nodig heeft

Met Hart en Smart verwerkt deze persoonsgegevens om onze leden te voorzien van de nodige informatie via post of e-mail en omdat wij persoonlijke aandacht onderling belangrijk vinden. We denken dat het weten van een geboortedatum hiertoe kan bijdragen.

Daarnaast kan Met Hart en Smart de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers gebruiken in het kader van het uitvoeren van een optreden die u aan gevraagd heeft.

Met Hart en Smart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Informatie over kinderen jonger dan 18 jaar

Met Hart en Smart zal nooit willens en wetens persoonlijke informatie verzamelen over kinderen jonger dan 18 jaar. Als we weten dat het persoonlijke informatie over een kind jonger dan 18 jaar heeft verzameld, wordt die informatie onmiddellijk verwijderd.

Delen met anderen

Met Hart en Smart verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Met Hart en Smart mee samenwerkt;

 • Facebook, om leden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de activiteiten en gebeurtenissen.
 • Shockmedia, het hostingbedrijf. Dit is nodig voor de hosting van de website en de mail.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@methartensmart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Met Hart en Smart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Met Hart en Smart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Met Hart en Smart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Met Hart en Smart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur van Met Hart en Smart op via info@methartensmart.nl

Daarnaast updaten wij onze website regelmatig, ter voorkoming van hackpogingen.

 Contact

https://www.methartensmart.nl/ is een website van Met Hart en Smart
is als volgt te bereiken:

 • bakmx@home.nl
 • KvK nr: 08148683
 • Bond voor Smart & Levensliederen nr: 80605

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Met Hart en Smart, gevestigd aan De Joncheerelaan 3-19 te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.